วิดีโอการตั้งค่าแอพ

HOME | TH | วิดีโอการตั้งค่าแอพ
 

Mobile App Setting

แอพมือถือ / วิธีการตั้งค่า

 

วิธีสร้างโปรเจ็ค (ภาษาอังกฤษ)

 

การตั้งค่าการแสดงตัวเลข (ภาษาอังกฤษ)

 

การตั้งค่าการแสดงมิเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)

 

การตั้งค่าการแสดงแท็งก์ (ภาษาอังกฤษ)

 

การตั้งค่าการแสดง Indicator (ภาษาอังกฤษ)

 

การตั้งค่าการแสดงแผนภูมิ (ภาษาอังกฤษ)

การตั้งค่าความเร็วในการส่งสัญญาณ (ภาษาอังกฤษ)

การตั้งค่า PIN code ของเครื่องส่งสัญญาณ (ภาษาอังกฤษ)

การตั้งค่าศูนย์เครื่องส่งสัญญาณ (ภาษาอังกฤษ)

วิธีการส่งออกข้อมูล (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดแอพมือถือ / แท็บเล็ต

ยังสามารถค้นหาด้วย Watchlog / Hydrotechnik
 
 สำหรับเซ็นเซอร์ไร้สายบริเวณกว้าง คลิกที่นี่
[800m+800m=1.6km]